2023 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලැබීමේ කාලසටහන ICC විසින් තහවුරු කරයි.

    2023-05-24 07:55   |    Views : 271

ජූනි 18 සිට සිම්බාබ්වේ හිදී පැවැත්වෙන පිරිමි ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියේ කණ්ඩායම් සහ කාලසටහන ICC විසින් තහවුරු කර ඇත.

කණ්ඩායම් 10 කින් සමන්විත තරඟාවලියක්, කණ්ඩායම් පහකින් යුත් කාණ්ඩ දෙකකින් සමන්විත වන අතර, සෑම කාණ්ඩයකින් ඉහළින්ම සිටින කණ්ඩායම් 03 න සුපර් සික්ස් අදියර දක්වා ප්‍රගතියක් ලබයි. එතැන් සිට, කණ්ඩායම් අනෙක් කාණ්ඩයෙන් ඉදිරියට යන ප්‍රතිවාදීන් සමඟ ක්‍රීඩා කරයි, ඔවුන්ගේ මුල් කාණ්ඩයේ අනෙකුත් සුපර් සික්ස් කණ්ඩායම් වලට එරෙහිව තරග වැදීමෙන් අනතුරුව. ඉහළම කණ්ඩායම් දෙක ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන කණ්ඩායම් දහයකින් සමන්විත තරඟාවලිය සඳහා අවසන් ස්ථාන වලට හිමිකම්
කියති.

ශ්‍රී ලංකාව B කාණ්ඩයේ ප්‍රියතමයන් බවට පත්ව සිටින අතර, මෑතකදී අවසන් වූ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන සුපර් ලීග් තරඟාවලියේදී ඔවුන් මුහුණ දුන් කණ්ඩායමක් වන අයර්ලන්තය හමුවෙයි. වසර මුලදී නැමීබියාවේ පැවති ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගය හරහා UAE තරඟාවලියට පිවිසීමත් සමඟ ස්කොට්ලන්තය සහ Oman ඔවුන්ගේ ලීග් 2 හි ඉහළම-තුන අවසන් කිරීම මගින් B කාණ්ඩයට ඇතුල් වේ.

ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟ සඳහා කණ්ඩායම්
A කාණ්ඩය: බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්, සිම්බාබ්වේ, නෙදර්ලන්තය, නේපාලය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

B කාණ්ඩය: ශ්‍රී ලංකාව, අයර්ලන්තය, ස්කොට්ලන්තය, ඕමානය, UAE

Groups for the Cricket World Cup Qualifier
Group A: West Indies, Zimbabwe, Netherlands, Nepal, USA

Group B: Sri Lanka, Ireland, Scotland, Oman, UAE

Fixtures
Sunday, 18 June
Zimbabwe v Nepal, Harare Sports Club
West Indies v USA, Takashinga Cricket Club

Monday, 19 June
Sri Lanka v UAE, Queens Sports Club
Ireland v Oman, Bulawayo Athletic Club

Tuesday, 20 June
Zimbabwe v Netherlands, Harare Sports Club
Nepal v USA, Takashinga Cricket Club

Wednesday, 21 June
Ireland v Scotland, Queens Sports Club
Oman v UAE, Bulawayo Athletic Club

Thursday, 22 June
West Indies v Nepal, Harare Sports Club
Netherlands v USA, Takashinga Cricket Club

Friday, 23 June
Sri Lanka v Oman, Queens Sports Club
Scotland v UAE, Bulawayo Athletic Club

Saturday, 24 June
Zimbabwe v West Indies, Harare Sports Club
Netherlands v Nepal, Takashinga Cricket Club

Sunday, 25 June
Sri Lanka v Ireland, Queens Sports Club
Scotland v Oman, Bulawayo Athletic Club

Monday, 26 June
Zimbabwe v USA, Harare Sports Club
West Indies v Netherlands, Takashinga Cricket Club

Tuesday, 27 June
Sri Lanka v Scotland, Queens Sports Club
Ireland v UAE, Bulawayo Athletic Club

Thursday, 29 June
Super 6: A2 v B2, Queens Sports Club

Friday, 30 June
Super 6: A3 v B1, Queens Sports Club
Playoff: A5 v B4, Takashinga Cricket Club

Saturday, 1 July
Super 6: A1 v B3, Harare Sports Club

Sunday, 2 July
Super 6: A2 v B1, Queens Sports Club
Playoff: A4 v B5, Takashinga Cricket Club

Monday, 3 July
Super 6: A3 v B2, Harare Sports Club

Tuesday, 4 July
Super 6: A2 v B3, Queens Sports Club
Playoff: 7th v 8 th Takashinga Cricket Club

Wednesday, 5 July
Super Six: A1 v B2, Harare Sports Club

Thursday, 6 July
Super Six: A3 v B3, Queens Sports Club
Playoff: 9th v 10 th Takashinga Cricket Club

Friday, 07 July
Super Six: A1 v B1, Harare Sports Club

Sunday, 09 July
Final, Harare Sports Club

Image ICC OFFICIAL 

Share on Facebook Share on WhatsApp Share on Viber