ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා අවසන් මහා තරගයේ නිලධාරී මණ්ඩලය නම් කරයි.

    2023-05-30 07:44   |    Views : 875

ජූනි 7 වැනිදා ඔස්ට්‍රේලියාව සහ ඉන්දියාව අතර ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා අවසන් මහා තරගයේ කටයුතු කරන නිලධාරී මණ්ඩලයේ නම් ICC විසින් ප්‍රකාශයට පත් කළේය.


නවසීලන්තයේ ක්‍රිස් ගෆනි සහ එංගලන්තයේ රිචඩ් ඉලින්වර්ත් ඔස්ට්‍රේලියාව සහ ඉන්දියාව අතර පැවැත්වෙන අවසන් ගැටුමේදී ඕවල් පිටියේ පිටියේ විනිසුරුවන් ලෙස කටයුතු කරනු ඇත. ඔවුන්ට රූපවාහිනී විනිසුරුවරයා ලෙස පත් කර ඇත්තේ එංගලන්තයේ රිචඩ් කෙට්ල්බරෝගේ වන අතර සිවුවැනි විනිසුරුවරයා ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ කුමාර් ධර්මසේන කටයුතු කරනු ඇත. තරග තීරකවරයා ලෙස බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමේ රිචී රිචඩ්සන් කටයුතු කරයි.

Gaffaney සහ Illingworth යන දෙදෙනාම ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ඉහළ පළපුරුද්දක් ඇති අතර,  ICC Elite Panel of Umpires හි සාමාජිකයින් වේ. ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන මෙම ගැටුම ග්නිගේ 49 වැනි ටෙස්ට් තරගය වන අතර ඉලින්ග්වර්ත් ඔහුගේ 64 වැනි ටෙස්ට් තරගයේ විනිසුරුවරයා ලෙස කටයුතු කරයි.

ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ඉන්දියාව අතර අවසන් මහා තරගය ජුනි 7 සහ 11 අතර පැවැත්වීමට නියමිතය.

Share on Facebook Share on WhatsApp Share on Viber